Chwyć za kółko i przeciągnij
Zobacz jak historia zmienia się na twoich oczach

Widok pałacu z lat 60. XX wieku

Portyk w latach 70. XX wieku

Zachodnia elewacja pałacu w latach 70. XX wieku

Niszczejący pałac i widok platana klonolistnego,
zdjęcie z lat 70. XX wieku

Na pierwszym planie pomnikowy klon polny oraz pałac w latach 70. XX wieku

Panteon w latach przedwojennych, I połowa XX wieku

Oficyna na zdjęciu z lat 60. XX wieku

Monopter w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Wystrój westybulu dolnego w I połowie XX wieku

Wystrój jednej z sal pałacu w której zorganizowano Izbę Regionalną w latach 70tych, obecnie biblioteka

Widok wnętrza sali balowej oraz fragmentu sali ze sztukaterią w latach przedwojennych, I połowa XX wieku

Wnętrze sali ze sztukaterią w I połowie XX wieku

Klatka schodowa z widocznymi przemalowaniami, I połowa XX wieku

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

Autor: M. Bocheński